INTAKE VRAGENLIJST bij psychologisch onderzoek

Human Company vraagt u om een aantal vragen te beantwoorden ten behoeve van het assessment of psychologisch onderzoek voor de functie waar u naar gesolliciteerd heeft. De antwoorden die u geeft worden strikt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt door de daartoe bevoegde psycholoog intern gebruikt.

Human Company vraagt u om een aantal vragen te beantwoorden ten behoeve van het assessment of psychologisch onderzoek voor de functie waar u naar gesolliciteerd heeft. De antwoorden die u geeft worden strikt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt door de daartoe bevoegde psycholoog intern gebruikt.