INTAKE VRAGENLIJST VEILIGHEIDSKEURING

Human Company vraagt u om een aantal vragen te beantwoorden ten behoeve van de psychologische keuring zoals die door de wetgever voor uw functie wordt voorgeschreven. De antwoorden die u geeft worden strikt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt door de daartoe bevoegde psycholoog intern gebruikt.  Human Company deelt de informatie in beginsel niet met de opdrachtgever, tenzij door de psycholoog redelijkerwijs aannemelijk wordt gemaakt dat het delen van informatie met de opdrachtgever in het belang is van uw veiligheid of de veiligheid van derden. Indien u niet wenst dat informatie met de opdrachtgever wordt gedeeld, vragen we u dit tijdens het gesprek met de psycholoog kenbaar te maken. Human Company zal, indien contact met opdrachtgever nodig geacht wordt, u hierover informeren.