Ingrijpende Ervaringen Lijst

Tijdens het psychologisch onderzoek op de testdag gaan we dieper in op het onderwerp emotionele stabiliteit. Daarvoor is een checklist ontwikkeld met ingrijpende ervaringen waar u nu of in het verleden mogelijk mee te maken heeft gehad. Deze checklist is geen test. De informatie wordt gebruikt als input voor het interview met de psycholoog op de onderzoeksdag.

De informatie die u middels deze checklist verstrekt kan heel persoonliijk zijn. Wij wijzen u erop dat deze gegevens onder de geheimhoudingsplicht van de psycholoog vallen. De psycholoog is zich bewust van de privacygevoeligheid van de gegevens en betaamt grote zorgvuldigheid in de wijze waarop deze worden verwoord in de bevindingen en conclusies in de rapportage. Deze ervaringen zullen niet als zodanig mondeling of schriftelijk beschreven worden aan uw nieuwe werkgever of indien aan de orde, uw leidinggevende. De ingrijpende ervaringen kunnen betrekking hebben op zowel privévlak als in werkverband. Het kan ook betrekking hebben op eerdere functies en/of werkzaamheden. Vult u bij alle stellingen in of u hier wel of niet mee te maken heeft (gehad). Wij verzoeken u om naar eer en geweten te antwoorden.